logo

Miimo 310

Upp till 1 500 m² klippområde med maximalt 400 m begränsningskabel.