logo

Miimo 3000

Upp till 4 000m² klippyta och som kan hanteras av en smarttelefonapp.